Web Analytics

Droogte in de Var

De op 15 december jl. opgeheven waterbeperkingen zijn nu alweer van kracht, sinds 17 februari. De situatie is nog nijpender dan in 2022, toen er ook al heel vroeg in het jaar reden was voor de prefectuur om tot beperking van het waterverbruik over te gaan.

De prefectuur heeft 70 gemeenten in het centrale deel van de Var, gelegen in het stroomgebied van de Argens en de Gapeau, bestempeld als ‘zone d’alerte’ = geel. Op de foto zie je om welk deel van de Var het gaat. De beperkende maatregelen voor particulieren in deze gemeenten zijn:
– besproeïng van de tuin en/of gazon alleen tussen 19H – 9H
– schoonmaak van auto’s alleen in de daarvoor bestemde wasstations, schoonspuiten van terrassen, gevels etc. niet toegestaan
– het volledig vullen van het zwembad of de spa is niet toegestaan.

Op de website van de prefectuur is het volledige droogtebeleid te vinden.